ngân hàng
Mibet sử dụng tài khoản ngân hàng trung gian, đảm bảo tính hợp pháp của dòng tiền 100%. Rút nạp cực nhanh 2 phút, thủ tục đơn giản 1 bước. Chúng tôi có tài khoản ngân hàng riêng tư cho khách có nhu cầu.
Các ngân hàng hỗ trợ

CTK: Liên hệ Support

STK: Liên hệ Support

CTK: Liên hệ Support

STK: Liên hệ Support

CTK: Liên hệ Support

STK: Liên hệ Support

CTK: Liên hệ Support

STK: Liên hệ Support

CTK: Liên hệ Support

STK: Liên hệ Support

CTK: Liên hệ Support

STK: Liên hệ Support

CTK: Liên hệ Support

STK: Liên hệ Support